Privacy verklaring

 

Diana Buitink Jewelry geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor het verwerken en verbeteren van de dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Diana Buitink Jewelry. Hier kunt u lezen welke gegevens worden verzameld, waar ze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen we uit op welke wijze wij de gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

U kunt onze website bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door “Bestand” en vervolgens “Opslaan als…” te selecteren).

 

E-mail

Wij maken voor ons zakelijk e-mail verkeer gebruik van de diensten van Google (@.com). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mail verkeer vertrouwelijk.

Gegevensregistratie

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens nodig. Via het contactformulier, worden naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten, waarom u specifiek heeft gevraagd. Dus wanneer u een verzoek of een vraag aan ons heeft.

Diana Buitink Jewelry verwerkt twee soorten gegevens: identiteits-, en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens, noodzakelijk voor het beantwoorden van uw vraag:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer

De adres gegevens gebruiken wij om een eventuele bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk te laten bezorgen. Het e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn, wanneer er overleg moet worden gevoerd over de bestelling. Het e-mailadres dat u invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Verkeersgegevens

Hieronder vallen het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie**, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden bekeken, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres, dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden.

Vanwege die nieuwe AVG wet verbergen we de IP adressen.  Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.

Technische coockies

Diana Buitink Jewelry gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Diana Buitink Jewelry gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doelen en gegevensverwerking

Diana Buitink Jewelry heeft de volgende gespecificeerde doelen, grondslagen, voor ogen met het verwerken van de identiteitsgegevens:

Praktisch doel, de toestemming is nodig voor:
Het beantwoorden van vragen en het verwerken van een eventuele bestelling.
De bezorging van de bestelling op het door u gekozen afleveradres.

Administratief doel:
De gegevens van uw sieraden worden bewaard voor het verlenen van garantie en extra service.

Wettelijke verplichting:
De facturen en de adresgegevens worden verwerkt voor het voeren van de boekhouding en 7 jaar bewaard voor de belastingdienst.

Communicatief doel:
Verkeersgegevens verwerkt Diana Buitink Jewelry voor communicatieve doeleinden, zoals het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van Diana Buitink en ik zelf natuurlijk en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestelling. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Tot slot

Mocht u, na het lezen van deze privacy policy, toch nog vragen hebben over de bescherming van de privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Met wie werk ik samen

Diana Buitink Jewelry verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diana Buitink Jewelry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze overeenkomsten zijn gesloten met ondergetekende en webhosting.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

Alle gegevens die bekend zijn bij ons worden bewaard om garantie op de sieraden te kunnen bieden. Maar ook om op afstand een sieraad te kunnen maken en te communiceren hierover, klachten te kunnen behandelen en reparaties te kunnen verrichten.

Recht van vergetelheid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diana Buitink Jewelry en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dianabuitink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek .

Diana Buitink Policy